AS .gifBIURO
RACHUNKOWO-PRAWNE

 

Sporządzamy i prowadzimy dla osób i firm:

 

ewidencje księgowe

 

rozliczenia podatkowe

 

rozliczenia ZUS

 

dokumentacje kadrowe

 

występowanie przed organami podatkowymi

 

sporządzanie opinii podatkowych

 

doradztwo podatkowe

 

tel. +48 75 64 36 960,
     +48 75 64 36 962
e-mail: as_sekretariat@nedzi.org.pl

as@telvinet.pl

Obsługujemy projekty:

 

przygotowujemy wnioski o dofinansowanie

 

przygotowujemy komplet dokumentów związanych

z realizacją projektów

 

rozliczamy, zamykamy projekt

 

reprezentujemy klienta przed instytucją pośredniczącą

i organami kontroli

 

obsługujemy projekt w okresie trwałości projektu

 

PROJEKTY  tel. +48 535 336 614
                             +48 601 570 649

e-mail: as.projekty@nedzi.org.pl

 

 

Świadczymy kompleksową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z uruchomieniem nowo powstających firm.


" Zajmij się tym, czym potrafisz, rachunki zostaw nam !"


58-560 Jelenia Góra, ul. Wolności 171